Čemu se věnuje farář pro menšiny?

Část času věnuje docela standardní farářské práci uvnitř církve. Sedí na židli a píše na počítači kázání, střídavě s přecházením po pokoji, když ho nic nenapadá. Každou neděli ovšem káže někde jinde. Přednáší. Modlí se. Odpovídá na maily. Chodí na návštěvy a návštěvy přijímá.

Jinou část času ovšem tráví s lidmi z menšin – s muslimy, Židy, Romy, lidmi z LGBT+ komunity. Navštěvuje synagogy a mešity. Hledá cesty, jak pomoci potřebným. Nakládá potraviny z potravinové banky do dodávky. Snaží se o vzájemnou komunikaci – online mezináboženské rozhovory, fyzicky dialog mezi policií a představiteli romských organizací.

Opět jindy se snaží změnit atmosféru ve společnosti. Píše články. Organizuje týdny proti rasismu, mezináboženské dialogy ve virtuálním prostoru. Jezdí se modlit na místa demonstrací a velkých průšvihů. Vydává mezináboženský kalendář.

Když budete mít zájem o rozhovor, udělá si trochu času i na vás…